Heemkundevereniging

Heerlerheide

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Heerlerheide, 21 februari 2019.

De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdagmiddag 8 maart 2019.

Locatie: Corneliushuis in Heerlerheide-centrum.

Aanvangstijd:   14.00 uur.

Zaal open:    13.30 uur.

Op de agenda staan:

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: Henk Slaterus (secretaris) en Jan Gubbels (bestuurslid).

Ook andere leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor het bestuur. Graag uiterlijk 7 dagen voor de vergadering dit kenbaar maken aan de secretaris.

Pauze: 14.45 – 15.00 uur.

Lezing: 15.00 – 16.00 uur. Ons lid Paul Leerssen geeft een vervolg op zijn lezing over de mijnen van Heerlerheide. Dit keer met aandacht voor o.a. de Ganzeweide en Rennemig onder de titel “Heerlerheide en de ON III” en aandacht voor zijn persoonlijke geschiedenis: “De familie Leerssen en de ON III”. Henk van Odenhoven verzorgt bij de lezing het beeldmateriaal.

De heemkundevereniging nodigt voor deze lezing niet alleen leden, maar ook niet-leden uit.

Let wel: alleen leden kunnen de algemene ledenvergadering bijwonen. Vanaf 15.00 uur zijn niet-leden van harte welkom. Voor hen bedraagt de entreeprijs een vrije gave.

Wij hopen op een zo groot mogelijke opkomst.