logo
Nieuw Einde – Schrieversheide – Heksenberg – Beersdal – de Vrank – Rennemig – de Wieër – Passart –
Heerlerheide centrum - Versilienbosch - Weggebekker
menu1.png werkgroep verhalen en legenden

Het feit dat u deze “knop” hebt gekozen,getuigt op z’n minst van nieuwsgierigheid. En juist dat is het uitgangspunt om kennis te verzamelen. Als coördinator heet ik u van harte welkom.

Kies uit VERHALEN of LEGENDEN voor een lijst met de artikelen zover uit elke categorie.

Ik ontmoet steeds meer (oudere) mensen die heel veel over hun omgeving weten, die oude foto’s en smeuïge verhalen hebben over “vroeger”. Bij mij kwam de gedachte: als deze mensen overlijden, weet niemand meer wie er op de foto’s staan, waar dat was en de verhalen waarom die foto’s gemaakt zijn. Dat is de reden waarom ik me voor deze rubriek interesseer. Bovendien heb ik ervaren dat als je naar oudere mensen luistert, je heel veel dingen in een ander licht gaat zien. Je kunt hun “ouderwetse”opvattingen beter plaatsen. Je krijgt meer begrip en meer respect. Het doel van deze werkgroep is het zoveel mogelijk verzamelen van de verhalen die nog verteld kunnen worden. Ik ben me ervan bewust dat al deze verhalen subjectief zijn. De historische waarde is niet het belangrijkste en daarvoor is deze werkgroep ook niet aansprakelijk. De verteller is verantwoordelijk voor de inhoud. Het is maar één verhaal. Ongetwijfeld zullen er 50 of meer versies zijn over hetzelfde thema. Ieder heeft immers zijn eigen invalshoek vanuit zijn persoonlijke omstandigheden. Daarom staan wij ook open voor elk aanvullend of positief corrigerend verhaal of mening. Wat verteld wordt is waar. Voor díe persoon vanuit zíjn optiek. We streven naar zoveel mogelijk nauwkeurigheid maar gaan niet moeilijk debatteren of discussiëren.

 Hebt u verhalen of kent u mensen die ze hebben met betrekking tot het stadsdeel Heerlerheide, neem dan contact met ons op.


stadsdeel heerlerheide
Heksenberg Boulodrome Heerlerheide centrum nieuw einde Rennemig