logo
Nieuw Einde – Schrieversheide – Heksenberg – Beersdal – de Vrank – Rennemig – de Wieër – Passart –
Heerlerheide centrum - Versilienbosch - Weggebekker
menu1.png welkoms pagina

 Agenda

 

uur van de buurt

U kunt zich opgeven voor deze lezing via onderstaande link:

http://schunck.nl/agenda/lezing-historisch-heerlerheide/

Jubileum fototentoonstelling

 

Dit jaar bestaat onze vereniging 10 jaar. Dat vieren we niet alleen met een nieuw logo en een bijzonder nummer van ons verenigingsblad “Rondom de watertoren”, maar ook met een grootse fototentoonstelling. In de grote zaal van het Corneliushuis zullen honderden foto’s uit de geschiedenis van Groeët Genhei te zien zijn. Alle buurten, scholen, kerken, verenigingen, komen aan bod net als de mijn, de middenstand en nog veel meer. U bent van harte welkom. De entrée is gratis, ook voor alle geïnteresseerden  die (nog) niet lid zijn van onze heemkundevereniging. Zegt het voort!

Heerlerheide 1945

Datum: zaterdag 27 mei en zondag 28 mei 2017
Open: van 12:00 tot 17:00 uur op beide dagen
Plaats: Corneliushuis, Heerlerheide
Entree
: vrij voor leden en niet-leden

 


 

 

Vogelsanck

Meer informatie binnenkort hier en in de nieuwsbrieven!

 


Wilt u graag de Nieuwsbrief ontvangen, word dan lid van onze vereniging!


Het laatste nummer van "Rondom de Watertoren"is in december 2016 verschenen. Let op uw brievenbus of ga naar Primera Wannerplein


In 2010 is het boek Heerlerheide vroeger... Van oeroud heidedorp tot Groeët gen Hei verschenen.

Dit boek is samengesteld door de (oud)bestuursleden van onze heemkundevereniging Jan Gubbels, Otto Vandeberg en Werner Nijsters in samen werking met Roelof Braad van het centrum voor regionale geschiedenis Rijckheyt in Heerlen.

Een stukje uit de recensie in Het Land van Herle (1210 nr.4):

"Een zestal onderwerpen passeren uitgebreid de revue: bewogen verleden, verenigingsleven, bodemschatten, dialect en carnaval, onderwijs en politie, en godsdienst. Het werk is rijkelijk voorzien van (oude) foto's en gelardeerd met dialectgedichten en verhalen van inwoners. Met name voor deze laatste groep is het daardoor een interessant naslagwerk geworden."

Heeft u dit boek nog niet in uw bezit? Voor de prijs van € 24,50 is het verkrijgbaar bij Primera Heerlerheide (Wannerstraat), of bij onze vereniging. Stuur een mail naar de vereniging of neem contact op met een van de bestuursleden.

Deze website geeft u veel informatie over onze vereniging. U kunt zich op de hoogte stellen van onze doelstelling en van de manier waarop wij deze doelstellingen trachten te verwezenlijken. op de pagina contact vindt u de namen en van onze bestuursleden, tot wie u zich altijd kunt wenden met vragen of suggesties. Tevens vindt u daar een routebeschrijving naar ons bezoekadres en een korte karakteristiek van ons stadsdeel Heerlerheide. Het stadsdeel Heerlerheide bestaat uit de woonwijken:

Nieuw Einde – Schrieversheide – Heksenberg – Beersdal – de Vrank – Rennemig – de Wieër – Passart – Heerlerheide centrum - Weggebekker - Versilienbosch.

Lees hier meer over Heerlerheide.

Heksenberg Boulodrome Heerlerheide centrum nieuw einde Rennemig stadsdeel heerlerheide