logo
Nieuw Einde – Schrieversheide – Heksenberg – Beersdal – de Vrank – Rennemig – de Wieër – Passart –
Heerlerheide centrum - Versilienbosch - Weggebekker
menu1.png

De doelstelling van de vereniging is kennis te vergaren over de geschiedenis van het stadsdeel Heerleheide alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan iedereen die hiervoor belangstelling heeft en verder alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

stadsdeel heerlerheide
Heksenberg Boulodrome Heerlerheide centrum nieuw einde Rennemig