logo
Nieuw Einde – Schrieversheide – Heksenberg – Beersdal – de Vrank – Rennemig – de Wieër – Passart –
Heerlerheide centrum - Versilienbosch - Weggebekker
menu1.png contact informatie

Bewoners van Stadsdeel Heerlerheide die interesse hebben in de plaatselijke geschiedenis en zich willen inzetten voor de realisatie van onze doelstellingen, kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden.

De sfeer binnen onze “club” is gemoedelijk, gezellig en vrijwillig, echter niet vrijblijvend. De jaarlijkse contributie bedraagt € 15,=  per persoon of € 22,50 per (echt)paar.

Donateurs:
Een donatie bedraagt minimaal € 15 per jaar. Aanmelden bij een der bestuursleden

Betalingsgegevens:

girorekening: NL 84 INGB 0003 9822 98 t.n.v. Heemkundevereniging Heerlerheide

K.v.K. nr.: 14097939

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Dhr. Sjef Janssen - voorzitter
  Van der Scheurstraat 1
  6413 VD  Heerlen
  045 - 5721032 
  email: info@heemkundevereniging-heerlerheide.nl

 • Dhr. Otto Vandeberg - vice-voorzitter
  Heigrindelweg 33
  6413 BW  Heerlen
 • Dhr. Wil Cordewener - penningmeester
  Hoofdstraat 88
  6432 GH  Hoensbroek
 • Dhr. Jan Gubbels - lid
  Corneliusplein 108
  6413 EX  Heerlen

 • Dhr. Hub Beaujean - lid
  Weltertuijnstraat 59-B
  6419 CS  Heerlen

 • Mevr. Wies Evers - lid
  Iepenstraat 2
  6413 PK  Heerlen

 • Dhr. Frits Theeuwen - lid
  Nederlandlaan 73
  6414 HC  Heerlen

 • Dhr. Huub Ubachs -  lid
  Rennemigstraat 61
  6413 BS  Heerlen

 

 

 

 

 

stadsdeel heerlerheide
Heksenberg Boulodrome Heerlerheide centrum nieuw einde Rennemig