logo
welkoms pagina

 Agenda

Vrijdag 29 mei 2015:
Excursie kasteel Amstenrade en tuin

Vrijdag 29 mei brengen we een bezoek (met rondleiding) aan het kasteel Amstenrade en de tuin er omheen. 

De excursie start om 14:00 uur en zal duren tot ongeveer 15:30 uur.Alle leden worden van harte uitgenodigd om mee te gaan. Deelname is, zoals u gewend bent, gratis.

Ook niet-leden zijn van harte welkom. Zij betalen € 8,= voor deelname.

Kasteel Amstenrade

We verzamelen bij de ingang van het kasteel. Parkeerruimte is er bij de kerk naast het kasteel.

Adres: Hagendorenweg 1,  6436 CR Amstenrade. Voor meer informatie over het kasteel: http://kasteelamstenrade.net

Graag van tevoren aanmelden bij de voorzitter op telefoonnummer 045 - 5721032

 

Vrijdag 3 juli 2015:
Wandeling Caumerbeek

Vrijdagmiddag 3 juli 2015 gaan we een gedeelte van de onlangs ontkluisde Caumerbeek bewonderen.

We starten de wandeling onderaan de Schelsberg en volgen de beek langs de wijk Beersdal tot aan de Köpkesmolen.

De wandeling start om 14.00 uur en zal anderhalf uur duren. Deelname is voor leden en niet-leden gratis.

Caumerbeek Heerlerheide

We verzamelen op parkeerplaats bij de firma Hendriks aan de Schelsberg.

Na afloop is er voor de deelnemers gratis koffie en koek, aangeboden door de firma Hendriks.

Voor meer info over het zichtbaar maken van de Caumerbeek:  http://www.caumerbeek.nl


Wilt u graag de Nieuwsbrief ontvangen, word dan lid van onze vereniging!

Lees hier de laatste nieuwbrief

 Klik hier voor → verslagen van recente activiteiten >>>


Nieuw nummer "Rondom Watertoren Heerlerheide"

Verschenen is nummer 3, vijfde jaargang, van het Heerlerheids Heemkundeblad.

Watertoren 2015 nummer 3In dit nummer: Heksenberg, Rennemig, WO II, Crimes, Dialect in de aandacht.

De Heemkundevereniging Heerlerheide blijft opvallend actief op allerhande werkgebieden. Zij houdt excursies (o.a. naar Aken), besteedt aandacht aan wijken en oude gehuchten, houdt het lokale dialect in ere en houdt haar opmerkelijke heemkundeblad gestaag in stand.

Zo is uit haar midden dezer dagen verschenen nummero drie 2014 van haar periodiek "Rondom de Watertoren".  Achter het als steeds zeer opvallende voorblad wordt  deze keer gepresenteerd de "Heksenberg" als natuurverschijnsel en gerenommeerd wandeldoel.

De "viering" van het honderdjarig bestaan van het woonoord "Rennemig"komt in kleur en fleur aan de orde.

Teruggekeken wordt naar Wereld Oorlog II, waarbij de aloude Heerlense wijk Treebeek en van oudsher  aan Heerlerheide geparenteerde omgeving "Emma"markant aan de orde komt.

Het was wel eens onrustig in Heerlerheide toen er behoefte was aan menskracht uit den vreemde in de eerste fase van de zich ontwikkelende bruin- en zwartkoolindustrie. Daarom deze keer voorbeelden in het kader van de criminaliteit uit de twintiger jaren van de vorige eeuw.

Als vanzelfsprekend treft men in het magazine aan een reeks voorbeelden van pittige uitdrukkingen in het Hedsjer plat. Door zich in dit blad te oriënteren heeft men zich volgens de dialectische rubriek dus zeker "neet aan der duivel gebiech".

Het blad is verkrijgbaar bij bestuursleden en de boekhandel Primera, Wannerstraat.  

Om eerder verschenen nummers van ons blad te bekijken, klik hier


In 2010 is het boek Heerlerheide vroeger... Van oeroud heidedorp tot Groeët gen Hei verschenen.

Dit boek is samengesteld door de (oud)bestuursleden van onze heemkundevereniging Jan Gubbels, Otto Vandeberg en Werner Nijsters in samen werking met Roelof Braad van het centrum voor regionale geschiedenis Rijckheyt in Heerlen.

Een stukje uit de recensie in Het Land van Herle (1210 nr.4):

"Een zestal onderwerpen passeren uitgebreid de revue: bewogen verleden, verenigingsleven, bodemschatten, dialect en carnaval, onderwijs en politie, en godsdienst. Het werk is rijkelijk voorzien van (oude) foto's en gelardeerd met dialectgedichten en verhalen van inwoners. Met name voor deze laatste groep is het daardoor een interessant naslagwerk geworden."

Heeft u dit boek nog niet in uw bezit? Voor de prijs van € 24,50 is het verkrijgbaar bij Primera Heerlerheide (Wannerstraat), of bij onze vereniging. Stuur een mail naar de vereniging of neem contact op met een van de bestuursleden.Deze website geeft u veel informatie over onze vereniging. U kunt zich op de hoogte stellen van onze doelstelling en van de manier waarop wij deze doelstellingen trachten te verwezenlijken. op de pagina contact vindt u de namen en van onze bestuursleden, tot wie u zich altijd kunt wenden met vragen of suggesties. Tevens vindt u daar een routebeschrijving naar ons bezoekadres en een korte karakteristiek van ons stadsdeel Heerlerheide. Het stadsdeel Heerlerheide bestaat uit de woonwijken:

Nieuw Einde – Schrieversheide – Heksenberg – Beersdal – de Vrank – Rennemig – de Wieër – Passart – Heerlerheide centrum - Weggebekker - Versilienbosch.

Lees hier meer over Heerlerheide.


Verder vindt u op onze site nog: En nog veel meer.

Het is met recht het visitekaartje van onze vereniging.

Wij hopen dat u onze site regelmatig bezoekt, want wij zullen deze regelmatig bijwerken om u alle informatie te kunnen bieden die onze vereniging ter beschikking heeft om zodoende zoveel mogelijk kennis van de woon- en leefomgeving van ons stadsdeel Heerlerheide te verspreiden onden zoveel mogelijk inwoners.

Bent u de weg kwijt op de site, klik dan in het menu aan de linkerkant op "De vereniging" en u komt weer op deze pagina terug.

De meeste bestanden op de site zijn in het PDF formaat. Deze files kunnen worden geopend met adobe reader. Over het algemeen staat dit programma op de meeste computers. Heeft u het niet, klik dan hier om het programma te downloaden en te installeren.

Natuurlijk kunnen we niet alle informatie aanbieden op onze site, vandaar dat u ons ook kunt bezoeken bij ons "honk" in het Gringeltje te Heksenberg.

Nogmaals welkom en wij hopen dat u veel genoegen beleeft aan onze site.


drs. J. Gubbels, voorzitter.


stadsdeel heerlerheide
Heksenberg Boulodrome Heerlerheide centrum nieuw einde Rennemig