logo
Nieuw Einde – Schrieversheide – Heksenberg – Beersdal – de Vrank – Rennemig – de Wieër – Passart –
Heerlerheide centrum - Versilienbosch - Weggebekker
menu1.png welkoms pagina

 Agenda

Excursie Welten

Hoogstamfruitboomgaard de Loorenhof, de Weltermolen en ’t Bakkes va Welte vormen samen een ensemble dat herinnert aan het vrijwel uitgewiste oorspronkelijk karakter van het dorp Welten.

Tijdens de excursie op vrijdagmiddag 10 juni zullen Jan Kleijne en Jo Klavora u meenemen op de reis door de geschiedenis van de Weltermolen, de hoogstamfruitboomgaarden in Welten, de historie van ons nieuwste initiatief, het in aanbouw zijnde Bakkes en hoe deze drie elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Deze lezing is bedoeld voor iedereen (jong en oud) die interesse heeft in de molens, boomgaarden en bakhuizen.

De excursie start om 14.00 uur. Deelname is voor leden gratis. Aan niet-leden wordt een bijdrage gevraagd.

We verzamelen ons bij de Weltermolen,  Welterkerkstraat 2, 6419 CR Heerlen

Na afloop is er voor de deelnemers gelegenheid om een kopje  koffie te drinken.

In verband met het opgeven van het aantal deelnemers, graag van tevoren aanmelden bij de voorzitter op telefoonnummer 045-5721032 .

Meer informatie ontvangt u in de Nieuwsbrief.Wilt u graag de Nieuwsbrief ontvangen, word dan lid van onze vereniging!

Lees hier de laatste nieuwbriefKlik hier voor → verslagen van recente activiteiten >>>


Het laatste nummer van "Rondom de Watertoren"is verschenen. Let op uw brievenbus of ga naar Primera Wannerplein

 

 

Nieuw nummer "Rondom de Watertoren"

Rondom de Watertoren 2015 nr 3Eind december verscheen een nieuw nummer van ons verenigingsblad verschenen (zesde jaargang, nummer 3). Veel aandacht dit keer voor de ‘Hedsjer Aovende’, ooit een begrip tijdens de Heerlerheidse Carnavalsviering, met veel foto’s in kleur.

Naast verslagen van activiteiten van onze vereniging, een speciale kerstwens en aandacht voor de ‘Hedsjer kal’, vindt u in dit nummer de eerste aflevering van een reeks over boerenhoeves, waarvan de meeste helaas verdwenen zijn.

Om te beginnen de geschiedenis van de eeuwenoude hoeve ‘Ter Weyer’, waaraan slecht de wijknaam ‘De Wieër’ herinnert.

 

 

Bij de leden is het blad inmiddels thuis bezorgd. Geïnteresseerden kunnen een los exemplaar kopen bij Boekhandel Primera aan de Wannerstraat, Heerlerheide, of bestellen via info@heemkundevereniging-heerlerheide.nl


Verschenen is nummer 2, zesde jaargang, van het Heerlerheids Heemkundeblad.

Thema-nummer: Mijnen in en om Heerlerheide.Het

Rondom de Watertoren jrg 6 nr 2 websiteHet jaar 2015, het jaar van de mijnen. Er is en wordt bewust veel aandacht aan besteed. De mijnwerkers worden nog eens bijzonder in het felle daglicht geplaatst. Zij hebben dat vroeger tijdens de "schicht" jarenlang moeten missen.

De "koelpiete" hebben deze belangstelling, al is dat in 2015 achteraf, volkomen verdiend, hoewel men indertijd toch ook alom respect voor het zware werk "onderin heeft weten op te brengen.

De redactie van onze Heemkundevereniging wil ook een bijdrage leveren aan de herdenkingen en het terug denken aan de neerslag van de mijnen op ons gewest. Zij doet dit vanuit het Heerlerheids dorpsgezicht.

In het kader van de aandacht voor de mijnen rondom Heerlerheide wordt ook ingegaan op de voorlichting - in de vorm van tijdschriften - vooral binnen de bedrijven en later in personeels- en gezinsverband van zowel de Oranje Nassaumijnen als de Staatsmijnen.

Verder komen markante onderwerpen uit de inhoud van de respectievelijke organen aan de orde en blijkt het initiatief en de medewerking, die door de bedrijven op sociaal, cultureel en sportief gebied werden geleverd.

In het laatste gedeelte van dit nummer wordt, mede aan de hand van plaats gevonden migratie rond de mijnbedrijven, gewag gemaakt van de omzwervingen van de familie Steen en verhaalt een mijnwerkersweduwe ervaringen en belevingen üit de tweede lijn".

Tenslotte komt een geboren en getogen Heerlerheidenaar, eertijds werkzaam in een onderhoudsploeg op de ON III, thans nog verwoed tuinier, aan het woord.

Het blad is verkrijgbaar bij bestuursleden en de boekhandel Primera, Wannerstraat.  

Om eerder verschenen nummers van ons blad te bekijken, klik hier


In 2010 is het boek Heerlerheide vroeger... Van oeroud heidedorp tot Groeët gen Hei verschenen.

Dit boek is samengesteld door de (oud)bestuursleden van onze heemkundevereniging Jan Gubbels, Otto Vandeberg en Werner Nijsters in samen werking met Roelof Braad van het centrum voor regionale geschiedenis Rijckheyt in Heerlen.

Een stukje uit de recensie in Het Land van Herle (1210 nr.4):

"Een zestal onderwerpen passeren uitgebreid de revue: bewogen verleden, verenigingsleven, bodemschatten, dialect en carnaval, onderwijs en politie, en godsdienst. Het werk is rijkelijk voorzien van (oude) foto's en gelardeerd met dialectgedichten en verhalen van inwoners. Met name voor deze laatste groep is het daardoor een interessant naslagwerk geworden."

Heeft u dit boek nog niet in uw bezit? Voor de prijs van € 24,50 is het verkrijgbaar bij Primera Heerlerheide (Wannerstraat), of bij onze vereniging. Stuur een mail naar de vereniging of neem contact op met een van de bestuursleden.

Deze website geeft u veel informatie over onze vereniging. U kunt zich op de hoogte stellen van onze doelstelling en van de manier waarop wij deze doelstellingen trachten te verwezenlijken. op de pagina contact vindt u de namen en van onze bestuursleden, tot wie u zich altijd kunt wenden met vragen of suggesties. Tevens vindt u daar een routebeschrijving naar ons bezoekadres en een korte karakteristiek van ons stadsdeel Heerlerheide. Het stadsdeel Heerlerheide bestaat uit de woonwijken:

Nieuw Einde – Schrieversheide – Heksenberg – Beersdal – de Vrank – Rennemig – de Wieër – Passart – Heerlerheide centrum - Weggebekker - Versilienbosch.

Lees hier meer over Heerlerheide.

Heksenberg Boulodrome Heerlerheide centrum nieuw einde Rennemig stadsdeel heerlerheide